5
man-user.png

Individuální exkurze

Pro rodiny s dětmi, mini-skupiny
a pro jednotlivce

music-social-group.png

Skupinová exkurze

Pro školy, organizace a skupiny
 

photo-camera.png

Fotoexkurze 

Pro fotografy a skupiny fotografů
 

 

Za účelem umožnění exkurze, která probíhá i v neveřejném prostoru Letiště Václava Havla Praha si Vás dovolujeme požádat o poskytnutí Vašich osobních údajů, v rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, číslo průkazu totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas), telefonní číslo, emailová adresaNeposkytnutí osobních údajů může mít za následek neumožnění účasti na exkurzi. Dané osobní údaje zpracováváme z důvodu plnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje (zákon o civilním letectví a legislativa Evropská Unie), neboť vstup osob do neveřejného prostoru Letiště Václava Havla Praha podléhá přísným bezpečnostním opatřením. Informaci o zpracování osobních údajů v souladu s čl. 13 nařízení GDPR uvádíme na našich internetových stránkách.